* * * SMERTEBEHANDLING * * *

http://www.dreamweb.dk/smertebehandling/

Jagten på jordstråler (Artikler)

hjertestor_ico.jpg

JAGTEN PÅ JORDSTRÅLERNE

Af Casper Caspersen  (1990)

 

At finde jordstråler o.l. med vinkel-pinde, pendul, intuitioneller et indre billede er en tillidssag mellem dig og din indre (højere) bevidsthed. Din ”højere” bevidsthed arbejder efter de HØJERE bevidstheds love (kosmiske love) som er gældende for alle mennesker. Ganske enkelt kan denne lov udtrykkes ved: ” ubegrænset kærlighed”, og gælder for dig fra liv til liv i din udvikling - også fremover. Når du søger (også med vinkel-pinde) ønsker du at finde: "`bed om  – og du skal få".

Dette er kærlighed til dig i din udvikling…

Når du benytter denne energi skal din "kanal"  være ren. Det er den, hvis du meget seriøst og med oprigtigt ønske engagerer dig uselvisk i opgaven, men du skal virkelig i din sjæls dybde føle ærligheden i dit ønske. Nogle mennesker har alt dette som adfærd og føler ingen anstrengelser ved opgaven. Andre må øve sig lidt.

Nu er det jo ikke dig, som altid skal have førsteret til alle dine tankers ønsker. Dine medmennesker har også engang imellem førsteret. Selv dit bedste ønske kan blive overhørt.

 

Hvis du med diverse redskaber og teknologi ønsker at finde jordstråler – eller andet, vil du ofte opdage, at de også er der, hvor du ønskede det, - måske helt ubevidst. Hvis du fortæller andre, som har tillid til Dig, om jordstrålernes placering - eller om gavnlige foranstaltninger til at undgå dem, vil de også kunne finde det samme resultat som dig - netop fordi de ”laver en aftale” om opgaven med et HØJERE i dem selv. Dette kaldes også placebo-effekt, tro flytter bjerge, indbildning eller fantasi.

 

Det er aftaler som du laver med det højeste i dit indre.

 

Det som er STØRRE (inde i dit selv) sørger for at dine spirituelle informationer følger dit indre behov eller ønske.

 

Summen af det du er, giver også summen af det som kommer igennem til dig, så hvis du er på vildspor, er der også hjælp til det - og man lærer af det, - og hvad du har lært i dette liv, fører du som adfærd med til næste liv. DET ER KÆRLIGHED.

 

Ofte flakker vi mennesker i vores tankerækker, så det kan være svært at stoppe tanken og ”lytte” til den indre stemme eller tanke, som kommunikerer til os på det niveau vi er på, men man kan øve sig på det, fx ved meditation.

 

Det kan ikke siges tydeligt nok:

Den eneste måde at finde jordstråler o. lign. på er selv at søge efter dem. Når du er i pagt med det "højere i dig " vil du få et svar, som er gældende for dig - og ingen andre…

Dette følger dig hele livet - fra liv til liv, så du kan lige så godt placere din tillid der - og ikke hos andre og deres indre verden. Det vil kun gøre dig forvirret. Derfor skal du heller ikke umiddelbart tro på det jeg har skrevet, men selv fornemme om det er rigtigt.

 

Jeg er af den overbevisning, at nogle mennesker kan ligge på jordstråler - også hvor de danner farlige kryds, uden at tage skade på liv og sjæl hvis de er i psykisk balance og ikke har ”lavet en aftale” med modsatte kræfter.

 

Vakler psyken og kroppen er i forfald er det klogt at lave ”aftalen”  om og søge beskyttelse mod de skadelige stråler.

Her vil det nok  være fornuftigt at finde kombinationen - for at få repareret kroppen og bibeholde ”aftalen med det HØJERE” i dig om at beskyttelsen kan virke.

 

 

 

De fleste jordstråle-beskyttelses-apparater virker kun en tid, -  lige så lang tid, som du husker ”aftalen med dit HØJERE selv”. Jeg kender kun et produkt, som virker hele tiden - fordi det beliver krop, blodbaner og velvære. Her er der tale om medicinske magnet-strimler, indsyet i helsetæpper.

Magnetismen er kun lidt stærkere end jordmagnetismen (her ca.9 gauss)

 

På de farlige jordstråler kan ganske svagt, geofysisk, måles en jordmagnetisk forandring. Det er muligvis derfor at helse-tæpperne med de medicinske magneter hele tiden har sin gavnlige virkning, uanset aftale med ”det højere i dig”.

 

Af denne artikel må du ikke få den opfattelse, at jordstråler ikke eksisterer, men meget gerne, at med en god ”aftale med dit højere væsen” er det muligt at finde ”fænomener” såsom: elkabler, vandrør, kloak, ledninger, faskiner (gren-knipper til dræning), vandårer osv..

 

 

Jeg var nogle dage på sommerlejr med en afdeling fra Dansk Blindesamfund.

Der var ca. 20 deltagere i alderen fra 18 til 22 år, 18 helt blinde. De 15 kunne finde jordstråler med vinkel-pinde, alle sammen på de samme steder. De gik frem enkeltvis, uden mulighed for at have ”set” hvor de andres vinkel-pinde slog ud. En enkelt lagde pindene og sagde, at hun også kunne søge med stokken, og hun beviste det.

Det blev samme resultat da vi prøvede ved hjælp af ”det tredje øje” at beskrive former og farver foran dem. De var dygtige og de har min dybeste respekt.

 

Det HØJERE VÆSEN i dit indre kommunikerer til dig på flere måder:

1. Gennem intuition eller samvittighed – to sider af samme væsen. Hvis du er ”herre” i dit eget hus, vil du vel ikke give dig selv dårlig samvittighed?

2.Tanker som kommer til dig, og som du ofte behandler som om de var dine egne.

3. En viden som du pludselig har.

4. Billeder eller film i dit 3. øje (drømme   øjet).

Det er svært at skelne, hvad som kommer fra dette ”HØJEREVÆSEN”, og hvad som er din fantasi, men din egen erfaring kan hjælpe dig når du oplever, at oplysningerne fra det HØJERE passer i din jordiske verden – gang på gang.

Det gør hele ”opgaven ”spændende!

Alt dette har jeg skrevet til din orientering. Jeg ønsker dig held med jagten på jordstrålerne - og samarbejdet med din højere bevidsthed.